Brandutbildning på företag
Konsulttjänster, hårdvara, teknik och utbildning. Där har ni tjänsterna som Utvägen i Södermanland erbjuder. Enklare uttryckt handlar det om förebyggande arbete inom brand och utrymning. Allt efter ett koncept utvecklat av Utvägen AB i Uppsala.
Att se till brand- och utrymningssäkerhet är kanske något som det slarvas med lite här och var. Men Utvägen i Södermanland har full kontroll på brand- och utrymningsfrågor.
– Det styrs ju av lagar och förordningar och företagen är skyldiga att bedriva ett ”systematiskt brandskyddsarbete”, berättar Per Norén som är franchisetagare till Utvägen AB i Uppsala.
Basen är hårdvaran, att man har skyltar och att de anställda kan hitta fram. Sedan är det utrymningsplaner och beteenden man jobbar med.
– Men vi lär också ut hur räddningstjänsten jobbar så att de anställda vet vad som förväntas av dem, säger Per.

Sedan lagen om det systematiska brandskyddsarbetet kom har företaget fått fler uppdrag. När det görs en inventering av ett företags behov fattas det kanske utrymningsplaner eller skyltar. Då är det smidigt att låta någon göra detta.
– Det kostar visserligen pengar men de flesta företag vill ju ägna sig åt kärnverksamheten och därför köper de in den här tjänsten och vi kan berätta hur de ska göra, till exempel planera utrymningsvägar och sätta upp skyltar.

Miljöer som ska anpassas för funktionshindrade är en annan gren av verksamheten som har kommit i och med den nya lagen om tillgänglighet i det offentliga rummet. Där har företaget koncentrerat sig på kontrastmarkeringar som kan innebära att man märker upp det första och det sista trappsteget, att märka upp ramper eller hur stort utrymme en dörr tar etc. Det är ett stort intresse för det detta.
– Folk blir glada när vi hör av oss för de vet att de måste göra det men vet inte hur. Så där kan vi hjälpa till, säger Per.


PAN Consulting

Bransch:
Sport/Fritid/Nöje

Telefon: 0159-123 42


Email:
sormland@utvagen.se

Hemsida:
www.utvagen.se

Adress:
PAN Consulting
Vildkattens väg 21
67435 Mariefred

| 13 SENASTE FÖRETAGEN